Bedrijfsonderzoekers meestal zeer ervaren, data analisten jong en switchgeneigd

Wat is het verschil in ervaring tussen bureau- en bedrijfsonderzoekers? Werken Marketing Intelligence experts bij opdrachtgevers in andere functies dan bij bureaus? Wat is de man-vrouw verdeling binnen de markt en binnen bepaalde rollen? Een uitgebreide analyse naar de arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence beantwoordt deze vragen. Bij opdrachtgevers werken bijna driemaal zoveel data analisten dan bij marktonderzoeksbureaus. De meeste data analisten zijn man, de meeste marktonderzoekers zijn vrouw. Leidinggevende posities binnen Marketing Intelligence worden in twee van de drie gevallen door mannen bekleed. Bedrijfsonderzoekers zijn gemiddeld meer ervaren dan bureau-onderzoekers en hebben ruim driemaal zo vaak zowel ervaring aan bureau- en bedrijfszijde. Data analisten hebben in vergelijking met andere rollen vaak een korte carrière en werken gemiddeld kort voor hun huidige werkgever. Dit is een relatief jonge doelgroep die sterk switchgeneigd is. Een greep van de inzichten uit een uitgebreide analyse onder ruim 4.600 profielen van mensen die binnen Marketing Intelligence werkzaam zijn.

Unieke analyse arbeidsmarkt Marketing Intelligence

Wat doe je als je net je werving en selectie bent gestart en de arbeidsmarkt valt volledig stil? In mijn geval was dat alle profielen analyseren van iedereen die binnen Marketing Intelligence werkzaam is. Dit moet me bij nieuwe aanvragen een efficiencyvoordeel opleveren en zo voorkom ik dat ik interessante kandidaten mis. Terwijl ik de profielen bestudeerde, vielen me een aantal zaken op:

  • Veel bedrijfsonderzoekers hebben zich ontwikkeld van marktonderzoeker tot een bredere rol waarin data analytics de overhand heeft boven de marktonderzoeksactiviteiten
  • Bedrijfsonderzoekers hebben vaker een verleden bij een marktonderzoeksbureau dan andersom
  • Er zijn heel veel jonge data analisten en data scientisten, en beide functietitels worden vaak aan vergelijkbare rollen gekoppeld
  • Veel bedrijven hebben grote data analytics afdelingen, bij marktonderzoeksbureaus werken verhoudingsgewijs veel minder data analisten

Het maakte me nieuwsgierig naar de omvang van deze ontwikkelingen. En of er andere relevante inzichten zijn die me niet direct waren opgevallen. Voor een markt die drijft op cijfers en inzichten, biedt een kwantificering van deze ontwikkelingen een mooi inzicht in de volledige arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence. Bureaus en opdrachtgevers zien hiermee welke carrièrepaden gangbaar zijn, hoe het personeelsbestand van verschillende bureaus er uit ziet en wat het verschil in rolverdeling is tussen type bureaus. De inzichten zijn gebaseerd op een analyse van in totaal 4.671 medewerkers met een Marketing Intelligence functie. Bij elkaar werken die voor 122 marktonderzoeksbureaus en 314 opdrachtgevers.

Ongelijke man-vrouw verdeling binnen specifieke functies

De man-vrouw verdeling voor de gehele markt is 51% man versus 49% vrouw; mooi in balans dus. Bij opdrachtgevers is het aandeel mannen binnen Marketing Intelligence iets hoger. Dit komt vooral doordat daar relatief veel data analisten werken die verhoudingsgewijs vaak man zijn: 69% van de data analisten bij opdrachtgevers is man. Van alle marktonderzoekers die aan opdrachtgeverszijde werken, is 61% vrouw. Ook bij bureaus is onder marktonderzoekers een lichte oververtegenwoordiging vrouw (57%) en onder data analisten een lichte oververtegenwoordiging man (58%). Binnen alle aansturende rollen (managers + directeuren) is 66% man en 34% vrouw.

Marktonderzoekers bij opdrachtgevers hebben vaker bureau-ervaring dan andersom

15% van de marktonderzoekers die voor een marktonderzoeksbureau werkt heeft ervaring opgedaan in een soortelijke rol aan opdrachtgeverszijde. Bij opdrachtgevers ligt dat percentage op 37%: de stap van bureau naar opdrachtgeverszijde komt dus veel vaker voor dan andersom. Voor data analytics is die interactie lager: 11% van de data analisten bij marktonderzoeksbureaus heeft eerder in een soortgelijke rol aan opdrachtgeverszijde gewerkt, 12% van de data analisten aan opdrachtgeverszijde heeft eerder in een soortgelijke rol voor een marktonderzoeksbureau gewerkt. Veel van deze data analisten waren ooit marktonderzoeker maar hebben zich gaandeweg steeds meer tot data analist ontwikkeld.

Aandeel marktonderzoekers (links) en data analisten (rechts) met bureau- en bedrijfservaring, werkzaam voor marktonderzoeksbureaus of bij opdrachtgevers

Bij marktonderzoeksbureaus werken verhoudingsgewijs meer junioren én meer zeer ervaren senioren dan bij opdrachtgevers

Bij marktonderzoeksbureaus is 16% van alle medewerkers met een inhoudelijke Marketing Intelligence rol in 2018 of later gestart met werken, bij opdrachtgevers is dat 7%. Dus bij marktonderzoeksbureaus werken verhoudingsgewijs vaker junior medewerkers. Aan de andere kant zijn er ook meer ervaren senior medewerkers (gestart voor 1991) bij bureaus (8%) dan bij opdrachtgevers (4%). Wat het aantal dienstjaren bij de huidige werkgever betreft is het personeel bij marktonderzoeksbureaus gemiddeld iets loyaler dan bij opdrachtgevers: bij marktonderzoeksbureaus is 26% van het personeelsbestand voor 2011 in dienst getreden, bij opdrachtgevers is dat 20%. Kortom: Marketing Intelligence medewerkers aan bureauzijde zijn vaker junior of zeer ervaren senior, en zijn ze meer trouw aan hun werkgever dan Marketing Intelligence specialisten aan bedrijfszijde.

Ervaring binnen alle Marketing Intelligence rollen, verdeling bij marktonderzoeksbureaus en bij opdrachtgevers

Bedrijfsonderzoekers zijn gemiddeld veel meer ervaren dan bureau onderzoekers

Een verdieping op deze analyse op marktonderzoekers en op data analisten geeft een scherper inzicht. Marktonderzoekers aan opdrachtgeverszijde zijn gemiddeld aanzienlijk meer ervaren dan marktonderzoekers bij bureaus. 18% van de bureauonderzoekers is in 2018 of later gestart, 36% is in 2011-2017 gestart. Van alle bedrijfsonderzoekers is 6% in 2018 of later gestart en 21% in 2011-2017. Voor de marktonderzoeksrol bestaat dus een enorm verschil in gemiddelde ervaring tussen bureaus en opdrachtgevers.

Ervaring binnen alle marktonderzoeksrollen, verdeling bij marktonderzoeksbureaus en bij opdrachtgevers

De helft van de data analisten werkt korter dan 4 jaar bij huidige bedrijf

Ook onder data analisten bestaat een dergelijk verschil: bij bureaus is 30% van de data analisten in 2018 of later gestart met werken, bij opdrachtgevers is dat 10%. Een kleine meerderheid van alle data analisten is zijn carrière in 2011 of later gestart: gemiddeld is dat een jonge doelgroep. En dat niet alleen: het is ook een doelgroep die gemiddeld zeer kort bij zijn huidige werkgever in dienst is. Circa de helft van de data analisten werkt sinds 2018 of korter bij zijn huidige werkgever. Data analisten aan opdrachtgeverszijde zijn gemiddeld wat meer ervaren dan die bij marktonderzoeksbureaus, maar werken gemiddeld iets korter voor hun huidige werkgever.

Data analisten: aantal jaar ervaring (links) en aantal jaar werkzaam voor huidige werkgever (rechts)

Verdeel je senior capaciteit zo goed mogelijk

Gemiddeld zijn marktonderzoekers bij opdrachtgevers meer ervaren dan marktonderzoekers bij bureaus. Voor marktonderzoeksbureaus is het goed te beseffen dat binnen onderzoekstrajecten vaak verschil zit in senioriteit tussen de uitvoerder aan hun kant en het contactpersoon aan de andere kant. Van de bedrijfsonderzoekers die ik ken, weet ik hoe belangrijk zij het vinden om inhoudelijk te sparren met iemand van (minstens) gelijk niveau. Voor marktonderzoeksbureaus ligt daar een uitdaging om de seniore capaciteit zo goed mogelijk te verdelen. 

Luister goed naar data analisten die je wil behouden voor je organisatie

Het vak van data analytics / data science is jong, zo ook de mensen die daarin werkzaam zijn. Uit ervaring weet ik dat goede data analisten erg gewild zijn. Deze analyse wijst uit dat hun loyaliteit ten opzichte van een werkgever relatief laag is. Ben je blij met je data analisten en wil je voorkomen dat ze je organisatie verlaten? Onderzoek wat deze doelgroep loyaal maakt aan jouw organisatie. En zorg dat je proactief handelt om de beste mensen op dit vlak voor je organisatie te behouden.

Groeien marktonderzoeksbureaus en opdrachtgevers uit elkaar?

In een volgend artikel ga ik in op de verdeling naar type rollen binnen Marketing Intelligence. Bureaus en opdrachtgevers lijken daarin steeds verder uit elkaar te groeien waarbij opdrachtgevers zich steeds meer op data analyse richten dan op marktonderzoek. Hoe groot deze verschillen zijn en wat dat betekent voor de relatie tussen marktonderzoeksbureaus en opdrachtgevers belicht ik in dat artikel.

Over deze analyse: arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence in kaart gebracht

In de afgelopen 6 maanden heb ik de arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Primair om het mezelf bij de invulling van vacatures zo makkelijk mogelijk te maken. Ik verzamelde echter zoveel informatie dat ik tot de conclusie kwam dat het inzichten opleverde die voor de markt relevant zijn. Vragen als: wat is de functieverdeling binnen de verschillende type bureaus, hoe ervaren zijn marktonderzoekers gemiddeld en hoe lang zitten ze gemiddeld bij hun werkgever, wat is de man-vrouw verdeling binnen managementrollen, hoe groot is het aandeel dat voor bureaus en voor opdrachtgevers heeft gewerkt en op welke kenmerken verschillen bedrijfsonderzoekers ten opzichte van bureauonderzoekers. Naast de rapportage die hierover beschikbaar is, deel ik opvallende inzichten via een aantal artikelen.

Voor de exacte definities en alle analyses verwijs ik graag naar de rapportage over de arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence die via https://mimatch..nl/werkgevers/supersnel-kandidaten-vinden/ te downloaden is

Auteur

Ewout Witte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alles wat wij de komende maanden verder gaan ontwikkelen?
En wil je op de hoogte gebracht worden van nieuwe blogs / podcasts? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

webstation webdesign webdevelopmentwordpress webdevelopment